Förlagets beskrivning

Jakten på kottarna är ett läromedel som du kan använda i förskolan, förskoleklassen eller i årskurs 1. Speciellt elever som uppvisar brister i begrepps- och antalsförståelse får en möjlighet att tillgodogöra sig matematiken. Eleverna får med hjälp av sagan uppleva matematiken i en undervisning som visar på strukturer och samband.

Fokus ligger på grundläggande begrepp och talen 1–10.