Att leva tillsammans

På denna inspirationssida finns exempel på läromedel som kan användas för att diskutera frågor som rör kärlek, svartsjuka, attityder, våld och brott i nära relationer.

Skolans mål är att varje elev

  • kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.
  • respekterar andra människors egenvärde och integritet.
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor.
  • utvecklas så långt möjligt mot att kunna samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.
  • utvecklas så långt möjligt till att kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Exempel på läromedel och annat material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2023-06-22