Förlagets beskrivning

I Montörshandboken kan elever och yrkesverksamma elektriker få instruktioner och fördjupad information inom olika områden.

Information som förr måste sökas i flera olika källor finns nu samlat i denna montörshandbok på 300 sidor och en medföljande cd.

På cd-skivan kan eleverna bl.a. finna all dokumentation från bygget av Vetlanda industrihotell. En byggnation som även behandlas i faktaboken.