Förlagets beskrivning

Zick Zack är ett helt nytt basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för år 4-6. Zick Zack fokuserar på språkutvecklande läs- och skrivundervisning samt informationssökning och källkritik.

Elevboken är en allt-i-ett-bok. Här får eleverna möta, arbeta med och skriva till exempel artiklar, faktatexter, recept, insändare och berättelser . De får lära sig skriva för olika syften och ändamål – för att berätta, återge, beskriva, förklara, instruera och argumentera. De får bygga upp och öva språket (ordkunskap och grammatik) i ett textsammanhang.