Förlagets beskrivning

 Innehåller 24 läsövningar
• Genomgång av bokstäverna A, S, L, M, R, I, V, N, O, F, K, E, T, B, U (15 st)
• Läsövningarna innehåller ljudenligt stavade ord med 2-3 ljud och enkla meningar.
• Många läsövningar är specifikt inriktade på vokalträning. Detta underlättar läsinlärningen för elever med läs- och skrivsvårigheter, särskoleelever och elever med svenska som andraspråk.
• Läsövningarna skall förberedas med de 7 stegen