Förlagets beskrivning

Eleverna följer Sam och Sara i vardagen och får en första orientering om vårt samhälle.

I boken finns också en liten figur som kallas frågetecknet och som inspirerar eleverna till att själva fundera över samhället de lever i.

Boken låter också eleven upptäcka mer om sjukvården, familjen förr och nu, trafikregler, skolan, mobbning, demokrati och barnens rättigheter.