Förlagets beskrivning

En arbetsbok i svenska med enkel och tydlig layout, små steg i ökningen av övningarnas svårighetsgrad och många möjligheter att befästa varje steg.

Denna bok passar bland annat utmärkt för elever och studerande som läser enligt kursplanerna för grundsärskolans år 7-9, gymnasiesärskolan och särvux.