Förlagets beskrivning

Nya Teknik Direkt rustar eleverna för att möta det digitaliserade samhälle vi lever i och som ständigt utvecklas. En viktig del av bokens innehåll visar hur man med hjälp av programmering kan styra och reglera tekniska processer.

Nya Teknik Direkt har en tydlig koppling till läroplanen med en progression av innehållet från låg- och mellanstadiet.

Teknik Direkt finns även som en onlinebok med inläst ljud.