Förlagets beskrivning

Teknik Direkt digital innehåller samma populära texter som den tryckta boken men med interaktiva funktioner som engagerar. I den digitala elevlicensen finns interaktiva övningar som väcker intresse, startar funderingar och leder till diskussion, självrättande övningar med direkt återkoppling samt en översikt där eleven kan följa sitt eget arbete. I Teknik Direkt digital har eleverna alltid möjlighet att läsa teori sida vid sida med uppgifterna vilket blir en naturlig hjälp när eleverna arbetar. Även begreppslistor ligger i direkt anslutning till teoritexten, där kan eleverna få de centrala begreppen förklarade.