Förlagets beskrivning

Basläromedel för kurserna Inköp och logistik 1-3 i gymnasiesärskolan. Läromedlet täcker allt det centrala innehållet i kurserna. I Inköp och logistik 1 arbetar eleven med kapitel kopplade till det centrala innehållet. I Inköp och logistik 2 arbetar eleven både med nya kapitel, och fördjupningstexter. I Inköp och logistik 3 används boken som referensbok vid eget fördjupningsarbete.

Inköp och logistik finns även som interaktiv digital bok med inläst text. Lärarwebb innehållande handledning som beskriver hur man arbetar med materialet i respektive kurs. Handledningen innehåller kompletterande
material, så som lottospel och formulär för praktikperioden. I lärar webben finns även en inläsning av boken.