Förlagets beskrivning

Basläromedel för kurserna Inköp och logistik 1-3 i gymnasiesärskolan i interaktiv inläst digital form. Läromedlet täcker allt det centrala innehållet i kurserna. I Inköp och logistik 1 arbetar eleven med kapitel kopplade till det centrala innehållet. I Inköp och logistik 2 arbetar eleven både med nya
kapitel, och fördjupningstexter. I Inköp och logistik 3 används boken som referensbok vid eget fördjupningsarbete. 

Handledning som beskriver hur man arbetar med materialet i respektive kurs ingår. Handledningen innehåller kompletterande material, så som lottospel och
formulär för praktikperioden.