Förlagets beskrivning

Digilär Biologi för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för biologi i årskurs 7-9, enligt Lgr11. Med ett elevnära tilltal guidas eleven genom biologins grunder med utgångspunkt i den egna vardagen med hjälp av texter, bildberättelser, bilder och modeller.