Förlagets beskrivning

Digilär Biologi för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för biologi i årskurs 7-9, enligt Lgr22. Med ett elevnära tilltal guidas eleven genom biologins grunder med utgångspunkt i den egna vardagen med hjälp av texter, bildberättelser, bilder och modeller.

Detta läromedel ingår i Digilärs olika paketlösningar för åk 7-9.

Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir verklighetstrogna.