Förlagets beskrivning

Böckerna är tänkta som ett komplement till den praktiska undervisningen. För att lättare hinna hjälpa alla kan läraren arbeta praktiskt med halva gruppen och låta den andra halvan arbeta i arbetsboken.

Övningarna är upplagda så att eleverna kan arbeta självständigt. Under tiden kan du som lärare ha genomgång med en annan grupp elever.