Förlagets beskrivning

Wendick-modellen Taluppfattning 0-100 med tiotalsövergångar är femte delen av ett material där eleven får möta tiotalsövergångar på ett talområde åt gången. Varje tiotalsövergång innehåller en mångfald uppgifter som eleven får jobba igenom. Vi börjar med tiotalsövergångar addition och därefter subtraktion. Sedan fortsätter vi med uppgifter med talkamrater och talfamiljer.