Förlagets beskrivning

Stepping Stone är en serie basläromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning och även för ungdomar som inte har läst eller inte behärskar grundskolans kurs.

Läromedlet kan med fördel också användas på gymnasiets introduktionsprogram eller för undervisning av nyanlända eller sent anlända elever på högstadiet. Serien består av tre delar. Till varje del finns elevbok, lärarhandledning, elevwebb och lärarwebb.