Förlagets beskrivning

Lär att läsa genom lustfyllt och målfokuserat skrivande. WriteReader är ett forskningsbaserat inlärningsverktyg som fokuserar på att öka elevernas motivation och lärande. Genom att få ljuden och bokstäverna upplästa kommer eleverna snabbt igång med sitt skrivande. För elever med större svårigheter kan även “tal till text” aktiveras.