Förlagets beskrivning

BAS är en ny serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg och formatet är A4. I Skriv bokstäver får eleverna lära sig känna igen och skriva våra 29 bokstäver. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning.I boken får eleven också arbeta med uppgifter som tränar den visuella perceptionen och som tränar finmotoriken.