Förlagets beskrivning

Robinböckerna är ett nytt, fräscht och modernt basläromedel F–3 som innehåller såväl omfattande lärarstöd, läseböcker och arbetsbok som digital färdighetsträning i Bingel. Berättelsen om roboten Robin och barnen Molly och Elton är rolig och tänkvärd.

Läseböckerna för varje årskurs finns på tre nivåer.