Förlagets beskrivning

Prestanda Startblock T innehåller instuderingsuppgifter för gymnasiets Fordon- och transportprogrammets två programgemensamma kurser:
- Fordons- och transportbranschens villkor …
- Fordonsteknik – introduktion

Prestanda Startblock T är en vidareutveckling av tidigare upplagor av Startblock och ett stabilt lärverktyg för Fordon- och transportprogrammets programgemensamma kurser.