Förlagets beskrivning

Ordboden är en ny serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd. Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt.