Förlagets beskrivning

Här lär sig eleverna svenska samtidigt som de får vissa elementära och förberedande ämneskunskaper inom natur­orientering, geografi, historia, religion och samhällskunskap.

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska ingår i serien Framåt och är avsedd för svenska som andraspråksundervisning i grund­skolans förberedelseklasser, språkintroduktion på gymnasiet och sfi studieväg 1 och 2. Målgruppen är elever med ingen eller kort skolbakgrund.