Förlagets beskrivning

“Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.”
Ur Kursplan för matematik, Skolverket.

Matematik 6 innehåller: Area och volym, Algebra, Proportionalitet och funktioner, Mer om tal, Repetition 1–5 samt Problemlösning och klurigheter.