Förlagets beskrivning

Matematik genomsyrar hela vårt samhälle – från att kunna sköta den personliga ekonomin till att göra väderprognoser och förstå hur evolutionära processer fungerar. Att behärska matematik är att förstå verklighetens språk.

Matematik 1 innehåller följande kursdelar: Tal i olika former, Algebra och ekvationer, Procent, Funktioner, Sannolikhetslära och statistik samt Geometri. Dessutom repeteras grundskolans matematik.