Förlagets beskrivning

My First Magic Book vill ge en första skriftlig grund i engelska med utgångspunkt från eleven själv. I det sv/v häftet får eleverna en möjlighet att strukturera och dokumentera sina nyförvärvade kunskaper, att bygga upp ett ordförråd och att lära sig att formulera enkla engelska meningar.

Häftet beställs i 10-pack och ett lärarmaterial ingår med tips och lektionsplaneringar.