Förlagets beskrivning

Meta Elinstallation är ett läromedel med speciellt fokus på gymnasiekursen elinstallationer i ämnet installationsteknik. Meta Elinstallation förmedlar de viktiga grunderna i att installera, underhålla och reparera elanläggningar i enlighet med gällande förordningar och standarder. Här beskrivs installationsmiljöer i såväl mindre fastigheter som större industrier och lantbruksfastigheter.