Förlagets beskrivning

En sångbok i PDF-format med 64 svängiga sånger för sångglada barn och vuxna. Alla sångerna finns utskrivna med noter, ackord och text. 

Ackorden finns utskrivna för både gitarr och piano/keyboard vid varje sång. 

Dessutom är det så att alla verserna på alla sångerna finns utskrivna med ackord, för att det ska vara enkelt att kompa sångerna.