Förlagets beskrivning

Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för grundsärskolans senare del.

Matteresan 6 är i första hand tänkt att användas på vårterminen i åk 9. Bok 1 och 2 är för åk 7, bok 3 och 4 för åk 8 och bok 5 och 6 för åk 9. Elever som får särskoleundervisning har ofta varierade kunskaper. Därför är de olika delarna i Matteresan, beroende på elevens individuella matematikkunskaper, även lämpliga för vissa elever i tidigare eller senare årskurser.