Förlagets beskrivning

Magic! 2 är en allt-i-ett bok som med fantasifulla illustrationer och inspelningar, filminslag och övningar bjuder in eleven till den engelskspråkiga världen. Magic! 2 bygger en stabil grund och kombinationen allt-i-ett bok med ett omfångsrikt digitalt läromedel ger eleven alla möjligheter att lyckas. Magic! 2 är främst avsedd för årskurs 2.