Förlagets beskrivning

Lätta läsvägen – strukturerad läsinlärning i 7 steg är ett heltäckande läromedel med en mycket långsam inlärningsgång för nybörjare. Grundidén med metoden läsinlärning i 7 steg är att man börjar med laborativ träning av fonemisk medvetenhet parallellt med läsinlärning. Detta leder till en stabil läs- och skrivinlärning.

Läs A innehåller följande:
• 25 övningar
• bokstäverna A, L, S, M, R, I, V (7st)
• hör du – övningar
• stavelseövningar med 2 ljud
• läsövningar på ord med 2-3 ljud