Förlagets beskrivning

LäsKod är en app med fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen. Målgruppen för appen är barn som befinner sig i början av sin läsning samt ungdomar och vuxna med annat modersmål som håller på att lära sig läsa och skriva svenska.

Sök LäsKod i Appstore eller Playbutiken för att hämta hem appen.

LäsKod är enkel att använda och kan användas självständigt av eleven.

LäsKod innehåller ingen reklam eller köp inuti app.