Förlagets beskrivning

Läsbiten är en ny läslära som tar fasta på ordens uppbyggnad. Läsbiten består av fem delar, som kompletterar varandra. Framför allt läseboken, övningsboken och kopieringsunderlagen bör användas tillsammans.


I kopieringsunderlagen finns en mängd uppgifter i form av kompletterande läs- och skrivövningar.