Förlagets beskrivning

Appen är utvecklad helt på svenska och innehåller 240 bilder och meningar som är specifikt skapade för denna app och tillsammans bildar en interaktiv läsebok. På varje sida visas en mening samt 4 bilder och uppgiften blir att hitta den bild som motsvarar texten. Svarar man fel slumpas en ny text fram så att barnen inte bara slumpvis kan gissa sig fram till rätt svar. Förutom förmågan att kunna läsa orden så övas även barnens läsförståelse; färger, tal, prepositioner och geometriska former är exempel på innehåll.