Förlagets beskrivning

Kemi 1 är en lärobok för den första kemikursen på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program.

Den bygger helt på skolverkets kursplan i kemi 1, vilket innebär att den startar i atommodellen och slutar i modern elektrokemi.