Förlagets beskrivning

En god hälsa är grundläggande för att vi ska må bra. Det salutogena perspektivet genomsyrar Hälsopedagogik som är en lärobok för gymnasiet, skriven utifrån Gy 2011 ämnesplan Hälsa.

Med intressanta exempel som är förankrade i verkligheten belyser författarna hälsopedagogiska områden som beskrivs utifrån relevanta teorier.