Förlagets beskrivning

Hjälp nallen att få bilderna i ordning i galleriet. Fyra bilder ska sättas upp i tavelramarna, till exempel; bil, pil, bil och pil.

Fonemo Minipar är en variant av Fonemo. Här jobbar ni med bildpar som bildar så kallade minimala ordpar där endast ett språkljud skiljer orden åt.

Handledning finns på www.vizuellesoftware.se