Förlagets beskrivning

Einverstanden är ett nyskrivet läromedel för gymnasieskolans Tyska 3 och 4. I Einverstanden möts eleverna av intresse­väckande texter och får kontinuerligt använda alla sina språkliga förmågor.

Genom en tydlig struktur och ett tilltalande formspråk lockas eleverna allt djupare in i det tyska språket och kulturområdet. Eleverna både kan, vill och vågar använda tyska!