Förlagets beskrivning

Clio Historia innehåller texter om många olika historiska epoker, personer och händelser, men också verktyg för att reflektera över och analysera historia. Aktiviteterna gör historia till mycket mer än ett läsämne. Här finns också färdiga terminsplaneringar och arbetsområden.