Förlagets beskrivning

Nu finns den mycket populära BRUS Handboken i en uppdaterad upplaga som svarar mot innehållet i ämnesplanen i svenska enligt Gy 2011.

Under rubriker som ”Argumentera och debattera”, ”Utredande och vetenskapliga texter” och ”Bästa språket” finns överblickbara arbetsgångar. Längst bak finns guider för bland annat källkritik och bild- och filmanalys.