Förlagets beskrivning

Biologi Campus är ett helt nyskrivet läromedel, som behandlar både den traditionella biologin och det som sker på forskningsfronten.

Boken följer gymnasiets ämnesplan med tre kapitel - Evolution, Genetik och Ekologi. Biologins karaktär och arbetsmetoder finns inarbetat i alla tre kapitel. Viktiga centrala begrepp återkommer i alla kapitel, vilket ger ett sammanhang och en djupare förståelse.