Förlagets beskrivning

Svenska språket utgör grunden för allt arbete i skolan, vilket gör det till det bärande ämnet för kunskapsinhämtning. I ett ständigt ökande textflöde i samhället krävs samtidigt goda språkliga kunskaper för att man ska kunna möta vardagen. Det är därför viktigt att eleverna får en god språklig start, med goda kunskaper om språket.

Möjlighet till extra övningar med appar finns på läromedlets hemsida.