Förlagets beskrivning

I NE:s digitala läromedel i svenska som andraspråk 7, 8 och 9 lägger vi stor vikt vid att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. Eleverna arbetar med språket på ett sådant sätt att de får möjlighet att bygga upp en tilltro till sin egen språkliga förmåga. Detta görs med både allvar och lek, genom att arbeta ämnesövergripande och med olika estetiska uttryckssätt samtidigt som fokus hela tiden ligger på att eleverna ska nå upp till kunskapskraven.