Förlagets beskrivning

Läsförståelse Lila Lättläst är avsedd för åk 5.

I Läsförståelse Lila Lättläst möter dina elever samma texter som i Läsförståelse Lila. Texterna är lättlästa och kombineras med bearbetade och anpassade uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter.

Texterna i Läsförståelse Lila Lättläst är lättlästbearbetade vilket bland annat innebär:
• mindre textmängd
• kortare rader, meningar och ord
• större radavstånd vilket gör ett luftigare intryck
• typsnitt med seriffer för att underlätta avkodningen
• sidans layout sätter fokus på läsningen

Uppgifterna i boken är bearbetade och anpassade för elever som behöver mycket stöd och anpassad arbetsmängd. De får öva på att hitta svaren i texten, mellan raderna samt att använda egna erfarenheter i kreativa uppgifter. I Läsförståelse Lila Lättläst är det mer skrivutrymme till varje uppgift. Att man skriver i boken underlättar för eleven, då alla svar är samlade på en sida.

Bokens innehåll kan i korthet beskrivas så här:
• exempel på genrer i boken är berättelse, faktatext (NO och SO), diktanalys, insändare och webbsida
• fotografier och tecknade illustrationer
• A-uppgifter där eleven söker svar i texten och formulerar egna svar
• B-uppgifter där frågorna utmanar eleven att läsa mellan raderna och/eller dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten
• C-uppgifter där eleven får reflektera och använda sina egna erfarenheter i svaren

Facit med både ”rätta svar” och exempelsvar finns under fliken Extramaterial.

Hela serien består av:
Läsförståelse Mini – f-ål1
Läsförståelse Start – f-åk1
Läsförståelse Grön – åk 1
Läsförståelse Blå – åk 2
Läsförståelse Röd – åk 3
Läsförståelse Gul – åk 4
Läsförståelse Lila & Läsförståelse Lila Lättläst – åk 5
Läsförståelse Orange & Läsförståelse Orange Lättläst – åk 6