Förlagets beskrivning

Historiens landskap - kungar och karnevaler täcker hela kursen historia 1B utifrån tre perspektiv. Den politiska historien med den demokratiska tanken i centrum. Historien som en berättelse om kulturmöten och hur dessa möten förändrats över tid. Historien och individen där den lilla människans liv synas genom olika historiska epoker och i olika kulturella sammanhang.