Förlagets beskrivning

Samhällskunskap - så klart! är en samhällskunskapsbok för gymnasiesärskolan, anpassad till reformen 2013.
Med en tydlig text, ordförklaringar och konkreta exempel förklaras innehållet i kursen.

Berättelser och bilder levandegör materialet, och fokus läggs bland annat på frågor om jobb och personlig ekonomi.