Förlagets beskrivning

En bok för elever som behöver träna upp den språkliga medvetenheten och språkkänslan. Uppgifterna stimulerar till samtal kring språket och språkets användning.

Momenten är språkets innehåll och form, meningsbyggnad, lyssna och sätta punkt.

Materialet består av både elevhäfte och lärarhandledning