Förlagets beskrivning

Ingår i en serie på tio häften, ett för varje siffra med olika övningar.

Eleven lär sig genom att klippa och klistra, ringa in, dra streck, måla och rita rätt antal och skriva siffror.

Häftena är tryckta i tvåfärg med olika kulörer för varje siffra.