Förlagets beskrivning

English for You består av fyra arbetsböcker och en kortlåda. English for You 3 och 4 innehåller läs- och skrivövningar och ordflätor. Här läser eleven korta meningar och parar sedan ihop dessa med rätt bild. Det finns även sidor där eleven tränar på att skriva korta meningar. Ett flertal meningar inleds med It’s, I can see och This is. Avsnitten bygger ej svårighetsmässigt på varandra utan kan behandlas i den ordning man själv vill.