Förlagets beskrivning

Digilär Spanska är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kurserna Spanska 1-3, enligt Gy11. Digilär Spanska innehåller ett stort material med texter, bildberättelser, bilder och inläst tal. Frågor, självrättande övningar och glostest, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.
Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir än mer lika en verklig människa.