Förlagets beskrivning

SO-Serien Samhälle 6 är uppdaterad mot Lgr 11.
Här finns det som eleverna behöver för att kunna orientera sig i dagens samhälle och förstå det som händer omkring dem. Texterna öppnar för diskussioner och egna ställningstaganden, och bilderna uttrycker de känslor som inte ryms i texten. Boken spänner över hela det centrala innehållet i samhällskunskap, även om frågor som behandlar massmedier, rättigheter och skyldigheter, politik och ekonomi får lite större utrymme.