Förlagets beskrivning

Materialet är en fortsättning och ett komplement till de två tidigare produkterna Begreppsträning och Begreppsträning 2.

Följande områden behandlas: Ljud, stavelser, ord, meningar, rim.